Informacje publiczne

Informacje publiczne:

  • Lime-Kredyt" Spólka z o. o.
  • Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy miasta Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000557478
  • NIP 6783154750
  • REGON 361575650
  • Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł

Dane bankowe:

  • rachunek bankowy BZWBK:
    06 1090 2398 0000 0001 3349 5821

Dane kontaktowe:

  • Siedziba firmy: ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków, Polska