Kariera

Jeśli jesteś zainteresowana/-y pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@lime-kredyt.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Lime-Kredyt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Lime- Kredyt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Filipa 23/6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy orazaktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.