Brak spłaty pożyczki

Szanowni klienci!

Firma Lime-Kredyt rozpatrując wniosek o pożyczkę zakłada, że klient ma stały i zagwarantowany dochód.

Serwis Lime-Kredyt jest tak skonstruowany, że przed uzyskaniem pożyczki zgadzasz się z warunkami Umowy Generalnej i Zasadami Udzielania Pożyczek. Zgodnie z tymi dokumentami, Użytkownik podpisując umowę składa podpis elektroniczny wprowadzając kod weryfikacyjny z SMS-a (równoważny podpisowi). To sprawia, że umowa pożyczki posiada taką samą ważność jak własnoręcznie podpisany dokument papierowy.

Dla naszej firmy bardzo ważne jest budowanie zaufanych relacji z każdym klientem. Dlatego z wyprzedzeniem informujemy o możliwych konsekwencjach niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki:

 1. Serwis Lime-Kredyt współpracuje z wiodącymi biurami kredytowymi.

  Informacja o opóźnieniu w spłacie pożyczki zostanie przekazana do biur informacji kredytowej. Może to negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową i możliwość uzyskania nowych pożyczek w serwisie Lime-Kredyt, jak również w innych bankach i instytucjach finansowych. Dodatkową konsekwencją może być też wyższa cena przyszłych kredytów lub pożyczek.

 2. Niedopełnienie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki nie kończy naliczania odsetek. Do zaległej kwoty zobowiązania dochodzą opłaty umowne i na bieżąco doliczane są odsetki.

  W przypadku opóźnienia klient zostaje obciążony opłatami umownymi zgodnie z Warunkami Umowy. Odsetki będą nadal naliczane od kwoty początkowej według przydzielonej wcześniej taryfy, a więc stopa procentowa nie wzrośnie. Serwis Lime-Kredyt to rzetelna i odpowiedzialna firma pożyczkowa, nie naliczamy odsetek od odsetek.

 3. W przypadku windykacji długu w sądzie, na użytkownika przechodzą poniesione koszty sądowe i koszty windykacji należności.

  Oprócz kwoty długu windykowane są również kwoty wydane na wszelkie opłaty potrzebne do rozpatrzenia sprawy w sądzie, jak również koszty usług agencji windykacyjnych.
  Jeśli nie jesteś pewien, czy będziesz mógł zwrócić pożyczkę w terminie - nie korzystaj z usług serwisu Lime-Kredyt.
  Tak jak w przypadku każdej instytucji pożyczkowej, w sytuacji zadłużenia, w pierwszym etapie negocjacji sami wykonujemy czynności windykacyjne, aby następnie wspomóc się doświadczeniem firm windykacyjnych, a później pełnomocnym orzeczeniem sądowym.
  Jak uniknąć nieprzyjemnych sytuacji: jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej i nie możesz spłacić pożyczki w terminie, użyj opcji przedłużenia kredytu. Pozwoli Ci to uniknąć naliczania odsetek karnych. W przypadku gdy termin spłaty już minął, a pożyczka nie została przedłużona - prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.