Dokumenty

Dokumenty obowiązujące od 09.10.2020

Informacja o przetwarzaniu przez Lime-Kredyt Sp. z o.o. danych osobowych – pobierz

Polityka cookies i polityka prywatności na stronie www.lime-kredyt.pl – pobierz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - pobierz

Zasady Udzielania Pożyczek - pobierz

Umowa Generalna – pobierz

Klauzula Informacyjna Biura Informacji Kredytowej S.A.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane przez Lime – Kredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków na podstawie art.105 ust.1 pkt 1c oraz art.105 ust.4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępne jest pod adresemhttps://www.bik.pl/rodo

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Informacja o przetwarzaniu przez Lime-Kredyt Sp. z o.o. danych osobowych, dokument obowiązujący do 28.02.2019 r. – pobierz

Polityka cookies i polityka prywatności na stronie www.lime-kredyt.pl, dokument obowiązujący do 28.02.2019 r. – pobierz

Umowa Generalna, dokument obowiązujący do 28.02.2019 r. – pobierz

Umowa Generalna, dokument obowiązujący do 29.07.2018 r. – pobierz

Umowa Generalna, dokument obowiązujący do 24.05.2018 r. – pobierz