MASZ TRUDNOŚCI ZE SPŁATĄ POŻYCZKI?
Skontaktuj się z nami. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie aby umożliwić spłatę pożyczki na warunkach korzystnych dla obydwu stron.

Jeżeli jednak celowo unikasz z nami kontaktu, nie jest to żadne rozwiązanie. Niespłacone zobowiązania nie znikną. Co więcej - Lime Kredyt, jako pożyczkodawca, musi odzyskać wypłacone Ci pieniądze. Nikt nie chce być stratny, tak samo ty nie chciałbyś, aby pieniądze, które zarobiłeś i pożyczyłeś komuś nie zostały oddane i przepadły. Jeżeli widzimy, że nie masz zamiaru spłacić pożyczki (brak kontaktu, nieprawdziwe deklaracje, itp.), kireujemy sprawę do postępowania sądowego za pośrednictwem kancelarii prawnej. Następnie sprawę kierujemy do komornika.Zarówno sprawa sądowa, jak i sprawa egzekucyjna wiążą się z koniecznością poniesienia przez Lime Kredyt przewidzianych prawem kosztów (opłata sądowa, wynagrodzenie pełnomocnika, koszty komornika). Kwoty te zwiększają twoje zobowiązanie, jako dłużnika względem Lime Kredyt. Jeżeli sprawa zostaje skierowana do sądu, oznacza to, że pewna granica została przekroczona.

Nie ponosimy tych kosztów, aby pożyczkobiorca "rozważył" ewentualne spłacenie pożyczki. Ponosimy te koszty i podejmujemy te działania, aby móc zgodnie z prawem odzyskać naszą wierzytelność, a także koszty postępowania.Jeśli uzyskaliśmy prawomocny wyrok w którym zobowiązano pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki, to jeszcze nie jest za późno - skontaktuj się z nami, możemy uzgodnić wygodniejszy sposób spłaty. Jeśli jednak nadal będziesz unikał kontaktu, skierujemy sprawę do komornika. Wtedy będzie już za późno.

Spójrzmy na pewien przykład.

Jan P.* zaciągnął w styczniu ubiegłego roku pożyczkę na kwotę 2.200,00 zł. Całkowita za udzielenie pożyczki bez zabezpieczeń wynosiła 600,00 zł. Termin spłaty upłynął w lutym 2019 r.

Po roku bezskutecznego kontaktu sprawa została skierowana do sądu, gdzie uzyskano prawomocny nakaz zapłaty. W nakazie tym zasądzono kwotę 2.800,00 zł a także zwrot poniesionych kosztów w kwocie 630,00 zł oraz odsetki - 14% rocznie od dnia terminu spłaty pożyczki.

W tym momencie dług Jana P. do spłaty wynosił już nie 2.800,00 zł, ale 3.800,00 zł (2.800,00 zł + 630 zł kosztów sądowych oraz ok 370 zł odsetek należnych za rok).

Jan P. nadal unikał kontaktu. Lime Kredyt musiał skierować sprawę do komornika, aby odzyskać należne pieniądze. Aby to zrobić, Lime Kredyt wpłaciło zaliczkę dla komornika i poleciło kancelarii prawnej złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji. W maju 2020 roku Komornik zajął konto Jana P. do kwoty 4.500,00 zł.

Jan P. zwrócił się do nas, aby "anulować" komornika i pozwolić mu spłacić TYLKO pierwotne 2.800,00 zł.

Było jednak już za późno.

* Dane zostały celowo zmienione i zanonimizowane.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma Lime-Kredyt Sp. z o.o. wstrzymała udzielanie pożyczek.

Jeśli chcą państwo dokonać spłaty prosimy o zalogowanie się do panelu klienta,

lub dokonać bezpośredniej spłaty na nr konta:

06 1090 2398 0000 0001 3349 5821 SANTANDER

W tytule przelewu prosimy o podanie numeru PESEL z dopiskiem „Spłata pożyczki”